search

DPS-y objęte planami kontroli NIK-u

11 stycznia 2024
DPS-y objęte planami kontroli NIK-u

Dziewięćdziesiąt cztery – tyle planowych kontroli przewiduje plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2024 rok. Badając aktualny stan państwa, Izba niezmiennie kieruje wzrok zarówno w przeszłość, jak i w przyszłość – sprawdza, jak wykonywane były zadania nałożone na różne podmioty publiczne i w jaki sposób jesteśmy przygotowani na rozmaite wyzwania, które może przynieść jutro.

Bezpieczeństwo ma także wymiar socjalny. Dlatego kontrolerzy NIK przyjrzą się skuteczności systemu powiadamiania przez nr telefoniczny 112, ambulatoryjnej opiece nad dziećmi, systemom opieki paliatywnej oraz opieki nad cierpiącymi na choroby neurodegeneracyjne, funkcjonowaniu szpitali wojewódzkich, jak też warsztatów terapii zajęciowej, wdrażaniu terapii protonowej, prawom osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi w DPS-ach czy przeciwdziałaniu przemocy domowej.

 Źródło: nik.gov.pl