search

Zapowiedź kolejnej nowelizacji Karty nauczyciela

09 maja 2022
Zapowiedź kolejnej nowelizacji Karty nauczyciela

Obowiązek wygospodarowania jednej godziny tygodniowo na konsultacje dla uczniów i ich rodziców, zmiany w ścieżce awansu zawodowego, likwidacja stopni nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego oraz umowa na czas określony przez pierwsze dwa lata pracy w szkole – to najważniejsze spośród zmian, jakie ma wprowadzić planowana przez rząd, kolejna w tym roku, nowelizacja Karty nauczyciela.

Zapowiedź przedłożenia nowelizacji Karty nauczyciela oraz Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została opublikowana w wykazie prac legislacyjnych rządu. Zgodnie z nią nowela miałaby zostać przyjęta przez Radę Ministrów jeszcze w drugim kwartale br., a zawarte w niej przepisy weszłyby w życie od początku roku szkolnego 2022/2023.

Źródło: samorzad.pap.pl