Wyciek danych a stanowisko UODO

Stanowisko Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest jednoznaczne: o ochronę danych osobowych dzieci należy dbać ze szczególną starannością i chronić je przed potencjalnymi zagrożeniami. W sytuacji, gdy nastąpi wyciek danych dzieci, należy niezwłocznie je o tym poinformować. Informacja ta powinna zostać przekazana w sposób zrozumiały dla dziecka.

UODO tłumaczy, że obowiązek informacyjny wynika z art. 34 RODO. Decyzja o zawiadomieniu osób o możliwym naruszeniu ich praw lub wolności musi zostać podjęta po ocenie ryzyka przez administratora danych.

Konsekwencje są ogromne, przede wszystkim ma to negatywne skutki dla dzieci, np.: uzyskanie dostępu do innych danych dziecka, wykorzystanie danych osobowych osób czy wyłudzenie środków finansowych od najbliższej rodziny metodą „na wnuczka”, naruszenie dobrego imienia lub dyskryminacja osób, których dane dotyczą.

Redakcja