search

Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC

20 lutego 2019
Targi Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC

Targi towarzyszą ogólnopolskiemu Kongresowi Oświatowemu oraz dodatkowym konferencjom i warsztatom organizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Kongres Oświatowy jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli na różnych poziomach nauczania, a także do przedstawicieli samorządów prowadzących szkoły i placówki edukacyjne. Jego tematyka w tym roku poświęcona będzie szeroko pojętemu bezpieczeństwu. Poza kongresowe konferencje i warsztaty dotyczyć będą innych zagadnień związanych z aktualnymi potrzebami współczesnej szkoły. Ekspozycja targów EDUTEC zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie kongresu.

edutec targi edukacja

– Uczniowie są ciekawi świata, pomysłowi i aktywni. Warto tak wyposażyć placówki oświatowe, aby pomoce dydaktyczne możliwie najlepiej wspierały ich rozwój. Zapraszam do zapoznania się z ofertą Targów Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC, podczas których prezentowane są innowacyjne, ciekawe rozwiązania i produkty uatrakcyjniające kształcenie i czyniące je bardziej efektywnym. EDUTEC to odpowiedź na zróżnicowane potrzeby uczniów na różnym etapie edukacji – od nauczania początkowego po profilowane szkoły średnie.

Zofia Strzyż, Dyrektor Projektu

www.edutec.mtp.pl