search

Kooperacja nauczycieli, uczniów, a także rodziców jest kluczem do stworzenia nowej, efektywnej szkoły!

21 lutego 2024
Kooperacja nauczycieli, uczniów, a także rodziców jest kluczem do stworzenia nowej, efektywnej szkoły!

Efektywna szkoła. O relacjach jako podstawie dobrze funkcjonującej edukacji” (wydawnictwo Dobra Literatura) znana do tej pory pod tytułem „Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców” ma zaakcentować ten aspekt treści zaprezentowanych przez Joachima Bauera, który do tej pory nie miał okazji w pełni wybrzmieć. A mianowicie, wskazać drogę, którą należy pokonać, aby nasze dzieci mogły uczęszczać do szkoły efektywnej, przyjaznej i opartej na wzajemnym szacunku. Ważne w tym procesie są relacje między uczniem a nauczycielem oraz przyjazne środowisko szkolne. Często zapomina się, że równie istotnym elementem są rodzice i że ich współdziałanie ze szkołą jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Więcej informacji o książce:
https://dobraliteratura.pl/produkt/efektywna-szkola-o-relacjach-jako-podstawie-dobrze-funkcjonujacej-edukacji/