Praca z mieszkańcem spawiającym trudności | Oficyna MM Praca z mieszkańcem spawiającym trudności | Oficyna MM

SZKOLENIE „PRACA Z MIESZKAŃCEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI”

Pracownicy socjalni często spotykają się w codziennej pracy z mieszkańcami, którzy,  przeciwstawiając się ogólnie przyjętym normom i zasadom, sprawiają wiele trudności. Są to sytuacje, które nie tylko wywołują stres, ale również mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu. Ważne zatem, aby nabyć umiejętności właściwego reagowania na nietypowe zachowania i wypracować metody ułatwiające relacje z mieszkańcem.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • uzyskasz informacje na temat prawnych regulacji dotyczących omawianego zagadnienia,
  • zdobędziesz wiedzę na temat metod postępowania z mieszkańcem sprawiającym trudności ,
  • dowiesz się, jak niwelować stres wynikający z warunków pracy,
  • rozwiniesz swoje kompetencje związane z pracą socjalną,
  • poznasz techniki reagowania na sytuacje zagrażające Twojemu bezpieczeństwu.

zobacz pełny opis