SZKOLENIE PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W DPS-ie SZKOLENIE PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W DPS-ie

SZKOLENIE PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA W DPS-ie

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.07.2019, nakłada obowiązek zatrudniania w placówkach całodobowych, osób posiadających niezbędne kwalifikacje albo  osób posiadających udokumentowane co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku oraz wymóg ukończonego szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej bez wątpienia może przydać się w wielu sytuacjach. Warto mieć świadomość w jaki sposób postępować w okolicznościach wymagających reakcji w celu ratowania życia lub zdrowia nie tylko w odniesieniu do przepisów prawa.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • dowiesz się jakie przepisy regulują konieczność udzielanie pierwszej pomocy,
  • poznasz procedury dotyczące organizacji pierwszej pomocy,
  • usystematyzujesz wiedzę na temat zachowania w okolicznościach wymagających interwencji,
  • nauczysz się w jaki sposób postępować w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu poszkodowanego.

zobacz pełny opis