SZKOLENIE „SUPERWIZJA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU PRACOWNIKA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ”

W domu pomocy społecznej zazwyczaj przebywają osoby o zróżnicowanych problemach i potrzebach życiowych. Terapeuta na co dzień może spotykać się z osobami przewlekle chorymi, niesamodzielnymi, uzależnionymi, współuzależnionymi, a także z ofiarami lub sprawcami przemocy. Zdarza się, że jedna osoba może jednocześnie reprezentować kilka kategorii, co wymaga postawienia podwójnej diagnozy. Stwarza to wiele dylematów dla terapeuty, przede wszystkim ze względu na niejednoznaczność diagnozy oraz trudności w planowaniu kierunków terapii. Formą doskonalenia pracy terapeutycznej jest superwizja jako narzędzie wymiany doświadczeń w celu poszukiwania nowych rozwiązań. Dzięki takiej sesji możliwe są wspomaganie własnej ścieżki zawodowej oraz rozwijanie funkcjonowania całego zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • dowiesz się, czym jest superwizja i jak organizować ją w domu pomocy społecznej,
  • zdobędziesz wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych w superwizji indywidualnej i grupowej,
  • dowiesz się, jak pracować metodą superwizji, doskonaląc warsztat pracy,
  • rozwiniesz swoje kompetencje przydatne w pracy z mieszkańcami o różnych potrzebach,
  • przygotujesz się do przeprowadzenia superwizji w domu pomocy społecznej,
  • poznasz korzyści wynikające z wprowadzenia superwizji jako narzędzia doskonalenia zespołu,
  • otworzysz się na nową metodę pracy, dzięki której możliwe jest poznawanie siebie poprzez przekraczanie obszaru pełnionej funkcji zawodowej.

 

zobacz pełny opis