SZKOLENIE „INDYWIDUALNY PLAN WSPARCIA MIESZKAŃCA”

Indywidualny plan wsparcia (IPW) stanowi fundament pracy z mieszkańcem DPS-u. Zawiera informacje o jego nawykach, potrzebach, zainteresowaniach, upodobaniach i problemach. Podstawą tworzenia planu jest wnikliwa obserwacja podopiecznego prowadzona przez wszystkich członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, którzy mają z nim kontakt. O tym, jak poprawnie opracować i realizować indywidualny plan wsparcia, dowiedzą się Państwo na naszym szkoleniu.

 Dlaczego warto uczestniczyć w naszym szkoleniu:

  • usystematyzujesz wiedzę z zakresu podstaw prawnych,
  • uporządkujesz teorię i praktykę dotyczącą IPW,
  • dowiesz się, jak przezwyciężać trudności występujące w toku realizacji IPW,
  • nauczysz się rozpoznawać kluczowe potrzeby mieszkańców w celu zapewnienia im jak najlepszej pomocy.

zobacz pełny opis