mój niezbędnik

Alternatywna komunikacja

SZKOLENIE „ALTERNATYWNE SPOSOBY POROZUMIEWANIA. TRENING UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH”

Komunikacja jest środkiem wymiany informacji między ludźmi, jednakże u osób z niepełnosprawnością proces ten jest zaburzony. W takich przypadkach szuka się alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (ang. Alternative and Augmentative Communication – AAC). Służą one odbudowywaniu więzi komunikacyjnych, dają szansę na kontakt z drugim człowiekiem, na rozpoczęcie efektywniejszej edukacji, a także zwiększenie samodzielności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej wychodzimy naprzeciw Państwa potrzebom i oferujemy szkolenie w tym zakresie.

zobacz pełny opis

Zapisz się do naszego Newslettera

FreshMail.pl