Rząd da 50 mln zł dla „szkół bez barier”

wysokość nauczycielskich pensji

„Dostępna szkoła” – to nazwa projektu, jaki ma być uruchomiony w ramach pilotażu dprogramu „Szkoła bez barier”. Jak poinformował w piątek minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który podpisał w tej sprawie umowę z Fundacją Fundusz Współpracy oraz Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego. rząd na ten cel przeznaczy 50 mln zł.

Jak zapowiada minister, wybrane w konkursie placówki zostaną poddane kompleksowym audytom, których elementem będę plany poprawy ich dostępności, dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań. Dodał, że dzięki funduszom europejskim dokonywane będą inwestycje i zakupy, które zapewnią poprawę dostępności architektonicznej budynków, transportu i wyposażenia. Szkoły mają też otrzymać również środki na działanie podnoszące świadomość i kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych. 


– Dzięki realizacji projektu „Dostępna szkoła”, zostanie bezpośrednio wspartych co najmniej 60 szkół podstawowych oraz zostaną wypracowane i przetestowane innowacyjne rozwiązania systemowe – zaznaczył Kwieciński.

Źródło: www.prawo.pl