search

XIII edycja programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

06 września 2022
XIII edycja programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Program „Twoje dane – Twoja sprawa” stwarza nauczycielom i uczniom możliwość realizacji autorskich inicjatyw edukacyjnych poświęconych ochronie danych osobowych. Najlepsze, a zwłaszcza najbardziej innowacyjne, UODO nagradza w konkursach. Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej szkół oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor szkoły lub placówki doskonalenia nauczycieli zainteresowany przystąpieniem do programu zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz wysłanie formularza zgłoszenia: https://rejestracja.uodo.gov.pl/PUBLIC/.

W roku szkolnym 2022/2023 na uczestników czekają:

  • konferencje,
  • szkolenia dla nauczycieli,
  • webinaria dla uczniów,
  • bezpłatne materiały tematyczne o ochronie danych osobowych oraz o prywatności, które nauczyciele będą mogli wykorzystać podczas zajęć lekcyjnych czy pozalekcyjnych.

Źródło: uodo.gov.pl