Rzecznik Praw Dziecka apeluje do dyrektorów żłobków i przedszkoli

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak zaapelował do dyrektorów przedszkoli i żłobków o umożliwienie rodzicom przebywania z dziećmi podczas ich adaptacji w placówce oraz przynoszenia przez dzieci ulubionych zabawek.

Obostrzenia a zdrowy rozsądek

Rzecznik przypomniał, że wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego nie wykluczają możliwości przebywania rodzica w placówce w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego. Podkreślił, że proces przechodzenia dziecka ze środowiska rodzinnego do przedszkolnego może trwale wpływać na jego dalsze funkcjonowanie, w tym przede wszystkim na relacje społeczne. Pozbawianie dziecka wsparcia ze strony rodzica w takiej chwili nie może być tłumaczone obostrzeniami.

Źródło: portalsamorzadowy.pl