search

Rozporządzenie ws. kształcenia na odległość

19 września 2022
Rozporządzenie ws. kształcenia na odległość

W Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w art. 125a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Zgodnie z dokumentem w uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

Źródło: portalsamorzadowy.pl