search

Zapowiedź zmian w Karcie Nauczyciela

29 grudnia 2021
Zapowiedź zmian w Karcie Nauczyciela

Minister Czarnek we wtorek zapowiedział, że zmiany w Karcie Nauczyciela muszą wejść w życie „najpóźniej w kwietniu przyszłego roku, żeby można było zaplanować arkusze organizacyjne na rok szkolny rozpoczynający się 1 września 2022”. Poinformował, że propozycja tych zmian zostanie przekazana do konsultacji społecznych na początku nowego roku.

Nauczyciel „bardziej dostępny”

Propozycja ministerstwa zakłada m.in. podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny (z 18 do 22) z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli, wprowadzenie zobowiązania nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy „do bycia dostępnym” dla uczniów i rodziców w szkole (w wymiarze 8 godzin tygodniowo dla nauczycieli realizujących obowiązkowy wymiar zajęć do 25 godzin w tygodniu, 3 godzin dla realizujących powyżej 25 godzin, 2 godzin dla nauczycieli przedszkoli i praktycznej nauki zawodu), a także wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego.

Źródło: gazetaprawna.pl