W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity Karty nauczyciela po zmianach

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst jednolity Karty nauczyciela uwzględniający m.in. zmiany wprowadzone ubiegłoroczną nowelizacją, która zmieniła przepisy dotyczące postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli.

Jak wyjaśniono w obwieszczeniu Marszałka Sejmu, chodzi o „jednolity tekst Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 4) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 6 września 2021 r.”.

Źródło: samorzad.pap.pl