search

Goethe-Institut realizuje projekt „Niemiecki = sukces w zawodzie” i wręcza nagrody

24 października 2019
Goethe-Institut realizuje projekt  „Niemiecki = sukces w zawodzie” i wręcza nagrody

Przez cały wrzesień trwały dwa konkursy zorganizowane przez Goethe-Institut i instytucje partnerskie dla uczniów polskich szkół branżowych i techników z całej Polski. Kreatywne zadania konkursowe były częścią projektu „Niemiecki = sukces w zawodzie” i wspierały kompetencje medialne i językowe uczących się języka niemieckiego. Dla organizatora kluczowym zadaniem było zwiększenie motywacji uczniów do nauki wybranego zawodu oraz języka niemieckiego, a co za tym idzie – podniesienie ich konkurencyjności na rynku pracy. Wszystkie te działania mają na celu zmianę postrzegania szkół zawodowych i wpisują się w reformę edukacji w Polsce.

W ramach konkursu zespołowego „Zawodowa ściana – plakat cyfrowy” uczniowie szkół branżowych przygotowywali cyfrowe plakaty dotyczące wybranego zawodu. Poprzez partycypację wpływali na swoje środowisko szkolne i współdecydowali o kształcie pracowni językowej lub przedmiotowej. Z kolei konkurs „Mój zawód – moja przyszłość“, w którym uczniowie nagrywali krótkie spoty na temat wykorzystania języka niemieckiego w swoim przyszłym zawodzie, wyłonił młodzież szczególnie uzdolnioną zawodowo i językowo. Obydwa konkursy pozwoliły uczniom trenować dodatkowo umiejętności miękkie, tak cenne na rynku pracy, a także zachęcały do kreatywności oraz samodzielnego i logicznego myślenia.

Wśród nagród znalazły się bony dla zwycięskich szkół na wsparcie nauczania języka niemieckiego oraz nagroda specjalna firmy Thyssenkrupp – dzień w firmie. W konkursie indywidualnym autorzy nagrodzonych spotów reklamowych rywalizowali o prestiżowy wyjazd na olimpiadę zawodową EuroSkills, ufundowany przez FRSE, a także o miesięczny kurs językowy w Niemczech, ufundowany przez Goethe-Institut.

23 października w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom z całej Polski. Na galę – poza wyróżnionymi uczniami – przybyli nauczyciele, dyrektorzy szkół, partnerzy projektu i patroni. Gala Laureatów stała się również okazją do spotkania firm ze szkołami. Mamy nadzieję, że zaowocuje to przyszłą współpracą, zwłaszcza że projekt sprzyja takiej kooperacji. „Firmy przyjazne szkołom” to jedna z inicjatyw, która ma na celu ułatwienie kontaktów i współpracy szkół z przedsiębiorstwami, zgodnie z dualnym systemem edukacji, tak popularnym w Niemczech.

W ramach szeroko zakrojonego projektu edukacyjnego Goethe-Institut „Niemiecki = sukces w zawodzie” do dyspozycji szkół jest też szereg materiałów dydaktycznych do zastosowania na lekcji, m.in. gra symulacyjna, która ma ułatwić uczniom start w zawodzie, walizka zawodowa, a także warsztaty doskonalące dla nauczycieli.

Powstaje także komiks z ilustracjami Marty Frey, który ma przygotować uczniów do praktyk w niemieckich przedsiębiorstwach w Polsce i za granicą.

Więcej informacji na stronie projektu: www.goethe.de/ins/pl/pl/