ZNP zaopiniował projekt nowelizacji Karty nauczyciela i innych ustaw oświatowych

Związek Nauczycielstwa Polskiego przekazał 20 lipca ministrowi edukacji narodowej swoją opinię na temat projektu nowelizacji Karty nauczyciela i innych ustaw oświatowych. Choć związkowcy pozytywnie oceniają projekt, to obawiają się, że dyskusja parlamentarna nad nowelizacją może skutkować dodatkowymi, zaskakującymi zmianami.

Konieczność zdefiniowania „dobra dziecka”

Przedstawiciele ZNP podkreślają również, że w związku z tym, że projekt nowelizacji Karty nauczyciela nie przewiduje kar porządkowych, najistotniejsze jest dookreślenie, czym jest naruszenie dobra dziecka, ponieważ pojęcie to stanowi klucz do dyscyplinowania nauczycieli.

Źródło: portalsamorzadowy.pl