ZNP: pominięto bezpieczeństwo przedszkoli i szkół podstawowych

Podejmując decyzje o wprowadzeniu nowych obostrzeń związanych z epidemią, rząd pominął przedszkola i szkoły podstawowe – powiedział szef ZNP Sławomir Broniarz. Wytknął też resortowi edukacji, że przez ostatnie 7 miesięcy nic nie zrobił, aby usprawnić edukację zdalną.

Brak ochrony ośrodków opiekuńczo-wychowawczych

Przewodniczący ZNP zwrócił ponadto uwagę, iż rząd pominął również sytuację w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, gdzie nauczyciele mają często bardzo bliski, fizyczny kontakt z uczniami.

Źródło: portalsamorzadowy.pl