Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zbiera podpisy pod petycją – chodzi o zniesienie zakazu samodzielnego przemieszczania się

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę uruchomiła petycję, w której domaga się zniesienia – w okresie trwającej od 28 grudnia do 17 stycznia przerwy od zajęć szkolnych – zakazu przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia bez opieki rodzica lub prawnego opiekuna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.

Alarmujące dane dotyczące kondycji psychicznej uczniów

Eksperci Fundacji przywołują badania, z których wynika, że w czasie wiosennej kwarantanny jedna trzecia nastolatków oceniała swój stan psychiczny jako zły. „Negatywne emocje i doświadczenia związane z izolacją są ciągle częstym tematem rozmów i wiadomości w prowadzonym przez nas Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

W 2020 roku zespół 116111 przeprowadził o 25 proc. więcej interwencji w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, niż rok wcześniej. Dzieci często mówiły, że to najgorszy czas w ich życiu” – alarmuje Fundacja.


Więcej informacji: https://fdds.pl/petycja/?fbclid=IwAR322o2oAB_vrXqn2xFFQEQycILqdFAn_X6cG7l1nz28NpiiEZXRb5Fye_s

Źródło: glos.pl