Znamy kwoty dotacji na podręczniki na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów maksymalne kwoty dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne na rok szkolny 2020/2021 wynoszą:

  • 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III,
  • 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  • 216 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,
  • 300 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII.

Wyposażanie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Placówki prywatne również mogą wnioskować o dotację

W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego dotację celową udziela się na ich wniosek. Oznacza to, że szkoły takie mają prawo wnioskować (do właściwej jednostki samorządu terytorialnego) o dotację, ale nie mają takiego obowiązku. Jeśli z dotacji nie skorzystają, rodzice są zobowiązani ponieść koszt zakupu podręczników i materiałów we własnym zakresie. 

Źródło: portalsamorzadowy.pl