search

MEiN: zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli specjalistów niezgodne z prawem

26 września 2022
MEiN: zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli specjalistów niezgodne z prawem

Poseł Borys Budka w interpelacji zapytał czy MEiN zamierza podjąć działania związane ze zmniejszaniem liczby nauczycieli specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych. Jak poinformował poseł, wiele organów prowadzących drastycznie zredukowało zatrudnienie nauczycieli specjalistów w wyniku zmian w Karcie nauczyciela, w której określono minimalną łączną liczbę etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.

W odpowiedzi na interpelację wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek wyjaśniła, że nieuzasadnione jest zmniejszanie liczby etatów nauczycieli specjalistów w oparciu o znowelizowane przepisy Karty nauczyciela. Poinformowała też, że „realizacja minimalnego wymiaru zatrudnienia nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych będzie przedmiotem kontroli prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego przez kuratoria oświaty”.

Źródło: samorzad.pap.pl