search

Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

24 listopada 2023
Zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Szersze dane o składnikach wynagrodzenia, awansie zawodowym nauczycieli oraz uwzględnienie nowego rodzaju placówek jakimi są branżowe centra umiejętności – to niektóre nowe dane jakie mają trafić do Systemu Informacji Oświatowej. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej ukazała się w Dzienniku Ustaw.

Źródło: samorzad.pap.pl