search

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

05 września 2023
Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego

Minister Edukacji i Nauki podpisał dwa rozporządzania w sprawie podstawy programowej. Najważniejsze zmiany obejmują wprowadzenie testów sprawnościowych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Testy te powinny być przeprowadzane raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od marca do kwietnia, a ich rezultaty umieszczane w bazie „Sportowe Talenty”. Wyniki przeprowadzanych testów sprawnościowych nie mogą mieć wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Źródło: gov.pl