search

Zmiany w Kodeksie pracy

12 stycznia 2023
Zmiany w Kodeksie pracy

Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywa w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów miały zostać wdrożone od 1 sierpnia 2022 r., ale rząd zajmuje się nimi dopiero teraz. Pierwsza dyrektywa ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii Europejskiej, który jest stroną umowy o pracę, a druga – ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy – poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. „Zmiany w Kodeksie pracy to dobre propozycje dla polskich pracowników, gospodarki i polskiego rynku” – powiedział po posiedzeniu rządu na wtorkowej konferencji premier Mateusz Morawiecki.

Źródło: gazetaprawna.pl