Zmiany w karcie nauczyciela

Zmiany w Karcie Nauczyciela nie nastąpią wcześniej niż pod koniec 2020 r. lub na początku 2021 r.

Zmiany mają głównie dotyczyć zasad finansowania oświaty, awansu zawodowego i oceniania nauczycieli, a także systemu wynagradzania.

Jak pierwsze zostaną uregulowane kwestie dyscyplinarne. Dariusz Piontkowski zapowiedział spotkanie zespołu trójstronnego na 26 lutego. Już podczas styczniowego posiedzenie zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty rozważano, czy sprawy dyscyplinarne powinny zostać w Kracie Nauczyciela, czy też nie.

Źródło: www.portalsamorządowy.pl