Krótsza ścieżka awansu i wyższe wynagrodzenia nauczycieli – MEiN przedstawiło propozycje zmian

Zwiększenie pensum, skrócona ścieżka awansu zawodowego, a także podwyżki – m.in. takie propozycje padły ze strony MEiN podczas spotkania kierownictwa resortu ze związkami zawodowymi i korporacjami samorządowymi.

MEiN proponuje zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z czterech do trzech – likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego – i w ich miejsce wprowadzenie jednego. Proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli, ustalanego na podstawie kwoty bazowej: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego – 140 proc., dla nauczyciela mianowanego – 181 proc., a dla nauczyciela dyplomowanego – 219 proc. kwoty bazowej. Stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli od 1 września 2022 r. miałyby wynosić dla nauczyciela nieposiadającego stopnia awansu zawodowego – 4950 zł (wzrost o 1412 zł), dla nauczyciela mianowanego – 6400 zł (wzrost o 1306 zł), nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł (wzrost o 1240 zł).

Źródło: portalsamorzadowy.pl