Zmiana wytycznych sanitarnych dla przedszkoli

Na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Główny Inspektor Sanitarny zmienił wytyczne z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększając liczbę dzieci, jaka może przebywać w grupie przedszkolnej oraz zmniejszając minimalną przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

Więcej dzieci i mniejszy dystans

 Zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi z 4 czerwca 2020 r. przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m² (poprzednio – 4 m²) na 1 dziecko i każdego opiekuna, a w grupie może przebywać do 16 dzieci (wcześniej – 12). Zmiany są odpowiedzią na sygnały  o istotnych utrudnieniach związanych z ww. limitami dla przedsiębiorców prowadzących przedszkola, a także na oczekiwania rodziców powracających do pracy w ramach kolejnego etapu „odmrażania gospodarki”.

Źródło: gazetaprawna.pl