„Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030” – projekt skierowany do uzgodnień i konsultacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji publicznych projekt dokumentu Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa).

Czym jest ZSU 2030?

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (ZSU 2030) stanowi ramy strategiczne polityki na rzecz rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Obejmuje osiem obszarów oddziaływań, a każdy z nich zawiera propozycje tematów i kierunków działań, a także katalog podmiotów, które będą zaangażowane w realizację strategii.

Uwagi i propozycje uzupełnień do projektu można składać do 12 sierpnia, także drogą elektroniczną w formie edytowalnej na adres: zsu@men.gov.pl.

Źródło: gov.pl