search

Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

06 maja 2024
Zespół ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli

Ministra Edukacji powołała Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli. W skład Zespołu wchodzą członkowie kierownictwa MEN, przedstawiciele: ministra pracy, finansów, przedstawiciel IBE, związków zawodowych, jst.

Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli, w szczególności w zakresie: wynagradzania nauczycieli, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, emerytur nauczycieli oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, kwalifikacji, kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Źródło: gov.pl