„Zdalna szkoła+” – MEN uruchamia kolejne środki na zakup sprzętu dla uczniów

Projekt jest wynikiem wspólnych działań Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz wsparcia kształcenia na odległość. W najbliższy piątek, 15 maja br. Centrum Projektów Polska Cyfrowa zacznie przyjmować wnioski od samorządów.

Jakie trzeba spełnić kryteria?

Tym razem samorządy będą mogły starać się o większe wsparcie, od 35 do 165 tys. zł (w programie „Zdalna szkoła” było to od 35 do 100 tys. zł).

Kryterium dofinansowania będzie liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia. Jedyna różnica w stosunku do wcześniejszego programu polega na tym, że pieniądze otrzymają tylko gminy. W programie „Zdalna szkoła” mogły wziąć udział zarówno gminy, jak i powiaty.

Dofinansowanie będzie dotyczyło, podobnie jak przy poprzednim projekcie, zakupu komputerów, laptopów, ale także oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków związanych ze zdalną nauką (np. akcesoria).

 

Podsumowanie programu „Zdalna szkoła”

MEN poinformowało również, że w ogłoszonym pod koniec marca programie „Zdalna szkoła” wnioski o dofinansowanie złożyło 2731 spośród 2790 samorządów (98%). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

Więcej informacji na: www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

 

Źródło: gov.pl