Zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych – co należy wiedzieć?

MEN przygotowało zbiór podstawowych informacji nt. zawieszenia zajęć w placówkach edukacyjnych, a także dotyczących zasiłku, pracy zdalnej oraz zajęć na uczelniach wyższych. Mają one przystępną formę pytań i odpowiedzi. Warto, aby zapoznał się z nimi każdy dyrektor. Oto kilka z nich:

Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?

Na podstawie tzw. specustawy – specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

Czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze są także zamknięte?

Nie. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i żłobków. Jednak są takie miejsca, w których dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami będą nadal mogły się uczyć i odbywać zajęcia.

Są to:

  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

  • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
    przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Ważne! Decyzja o tym, czy posłać tam swoje dziecko, czy zostać z nim w domu – zależy zawsze od rodziców.

Zdecydowano, aby nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji.

Jeśli rodzice zdecydują się pozostać w domu ze swoimi dziećmi, przysługuje im zasiłek opiekuńczy w przypadku dzieci do 8. roku życia.

Pracują też specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Realizują działania diagnostyczne i prowadzą zajęcia najczęściej o charakterze indywidualnym, jeżeli rodzic zgłosi się ze zdrowym dzieckiem.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,

  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.Źródło: men.gov.pl