search

Zawieszenie programu „Laptop dla ucznia”

09 lutego 2024
Zawieszenie programu „Laptop dla ucznia”

W 2024 roku program „Laptop dla ucznia” nie będzie kontynuowany w dotychczasowej formule. Minister Edukacji Barbara Nowacka oraz wicepremier, Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, poinformowali podczas wspólnej konferencji prasowej o zawieszeniu programu „Laptop dla ucznia” i złożeniu w tej sprawie zawiadomienia do prokuratury ze względu na problemy formalne i merytoryczne programu, za którego przygotowanie odpowiadał poprzedni rząd.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji zapowiadają przygotowanie nowego programu tak, aby realnie podnosił potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierał nauczycieli. Według ich zapewnień w przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia mają być przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami.

Źródło: gov.pl