Przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków do 18 kwietnia

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju rząd zdecydował się przedłużyć wprowadzone 27 marca obostrzenia. Szkoły, przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte przynajmniej do 18 kwietnia.

Kto może liczyć na stacjonarną opiekę?

W przedszkolach i żłobkach wyjątkiem od obowiązujących zasad jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Natomiast uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego będą nadal uczyć się zdalnie.

Źródło: gov.pl