search

RPO z zaleceniami dla MEiN ws. uczniów z Ukrainy

13 września 2022
RPO z zaleceniami dla MEiN ws. uczniów z Ukrainy

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek przedstawił zalecenia Ministerstwu Edukacji i Nauki, w sprawie ukraińskich dzieci w polskim systemie nauczania. Na liście zaleceń znajduje się 9 punktów. Do najważniejszych z nich należą m.in. zatrudnianie nauczycieli z Ukrainy, intensyfikacja integracji uchodźców; systemowe działania uczniów i uczennic uczących się zdalnie poprzez zapewnienie im kontaktu z rówieśnikami oraz wsparcie osób dorosłych, a także szereg działań antydyskryminacyjnych.

RPO przypomina, że zgodnie z konstytucją prawo do nauki przysługuje w Polsce każdemu, niezależnie od narodowości. Ponadto ustawa zasadnicza wprowadza zasady równości i zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny.

Źródło: portalsamorzadowy.pl