Rząd przyjął projekt ustawy ws. zajęć wspomagających po pandemii

Po powrocie do nauki stacjonarnej uczniowie klas IV-VIII oraz szkół średnich otrzymają ofertę zajęć „wyrównawczych” w szkołach. Do samorządów trafi 187 mln zł na sfinansowanie wynagrodzenia nauczycieli prowadzących te zajęcia.

Jak zorganizować zajęcia wspomagające?

Zajęcia będzie można prowadzić w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych, w tym specjalnych, oraz w szkołach artystycznych prowadzących kształcenie ogólne. Uczestnictwo i realizacja dodatkowych zajęć wspomagających będzie dobrowolna. Zajęcia będą organizowane: wyłącznie z obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujętych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły; dla grupy liczącej nie mniej niż 10 uczniów (w przypadku małych szkół podstawowych nie mniej niż pięcioro uczniów). Wymiar zajęć nie może przekroczyć 10 godz. dla każdego oddziału.  

Źródło: glos.pl