Nowelizacja rozporządzenia o organizacji zajęć wspomagających

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podpisał nowelizację Rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zmiany umożliwiają zwiększenie liczby godzin zajęć wspomagających i podwojenie limitu tygodniowej liczby godzin tych zajęć. Korekty można jednak dokonać tylko do 30 lipca 2021 r.


Źródło: portalsamorzadowy.pl