Płacić czy nie płacić za świąteczne dyżury?

Niektóre placówki szkolne planują zapewnić dzieciom opiekę np. w Wigilię. Dyrektor może zlecić w tym dniu swoim nauczycielom prowadzenie zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Zdaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej przerwa świąteczna to również przerwa w zajęciach dydaktycznych. Organizacja szkolnego dyżuru pozostaje zatem w gestii dyrektora placówki, który organizując taki dyżur, wypełnia statutowy cel szkoły, jakim jest sprawowanie funkcji opiekuńczej. Pamiętać jednak należy, że ani Karta nauczyciela ani Kodeks pracy nie przewidują dodatkowego wynagrodzenia za stawienie się do pracy w czasie świątecznej przerwy. Prowadzone w tym czasie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze nie są godzinami ponadwymiarowymi ani nadliczbowymi.

 

Redakcja