search

XVI Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty

25 stycznia 2019
XVI Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty

konferencja kadry kierownieczej

z a p r a s z a j ą  n a :

szesnastą, doroczną konferencję OSKKO

Adresowana jest ona do dyrektorów szkół, urzędników państwowych i samorządowych, liderów oświatowych. Do udziału w Konferencji OSKKO zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą oraz rozwojem polskiego systemu oświaty. Celem naszego spotkania będzie doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, integracja kadry. Przyjdzie nam obradować w trudnym czasie zmian w oświacie. Aby sprostać tym wyzwaniom, kadra kierownicza potrzebuje wzajemnego wsparcia, rzetelnej wiedzy, dyskusji nad przyszłością szkół. Planujemy, tradycyjnie, liczne formy doskonalenia zawodowego – seminaria, warsztaty, wykłady.

www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2019/