search

Wzrost dotacji na podręczniki

21 kwietnia 2023
Wzrost dotacji na podręczniki

Rządowy projekt rozporządzenia ws. maksymalnych kwot dotacji celowej zakłada dziesięcioprocentowy wzrost dotacji na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych. Dla przykładu, w klasach I-III dotacja na podręczniki wzrośnie z 90 na 99 zł, a na ćwiczenia z 50 na 55 zł na ucznia.

Jak uzasadnia rząd, podniesienie dotacji jest niezbędne bowiem w ostatnim czasie „wzrosły koszty usług i produktów niezbędnych do wytworzenia podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych”. Według przytoczonych danych GUS, sam wzrost cen papieru wyniósł 13,2 proc. w lutym 2023 r. w porównaniu z lutym 2022 r., wzrosły również ceny usług poligraficznych – o 7,9 proc.

Źrodło: pap.pl