search

Robocza wersja projektu ustawy dotyczącej rozwiązań w zakresie wzmocnienia roli kuratora oświaty

09 lipca 2021
Robocza wersja projektu ustawy dotyczącej rozwiązań w zakresie wzmocnienia roli kuratora oświaty

W związku z dużym zainteresowaniem projektem Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw MEiN udostępniło na swojej stronie roboczą wersję projektu, nad którym trwają jeszcze prace. Po ich zakończeniu projekt ustawy wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji zostanie skierowany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych. Na wyrażenie stanowiska w trakcie konsultacji i opiniowania zostanie wyznaczony termin zgodny z obowiązującymi przepisami.

Jak zapowiedziało ministerstwo po zakończeniu procesu uzgodnień oraz konsultacji zostanie wypracowany kształt rozwiązań w zakresie wzmocnienia roli kuratorów oświaty w kwestiach dotyczących funkcjonowania szkół i placówek, które następnie będą podlegały dalszemu procesowi legislacyjnemu.

 

Źródło: gov.pl