Wytyczne MEiN dotyczące wsparcia uczniów po powrocie do szkół

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało „Wytyczne dotyczące działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek”. Jak podaje resort celem wytycznych jest wsparcie uczniów w powrocie do nauki stacjonarnej.

Co znalazło się w dokumencie?

Materiał został podzielony na kilka części:

  • rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek;
  • działania skierowane do uczniów;
  • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi;
  • wymagania w zakresie działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych; ustalenia dla kuratorów oświaty.

Przede wszystkim podkreślono w nim konieczność zdiagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i umiejętności w zakresie danego przedmiotu powstałych w czasie nauki zdalnej.

Źródło: samorzad.pap.pl