Kuratoria i MEiN przypominają: rodzice nie muszą płacić za wyprawki

Środki czystości, artykuły plastyczne, a nierzadko też materiały ćwiczeniowe to rzeczy, które wielu rodziców kupuje i dostarcza do placówek publicznych lub przekazuje odpowiednie kwoty na ten cel. Zgodnie z Prawem oświatowym dobra, nazywane niekiedy potocznie wyprawką przedszkolną lub wczesnoszkolną, powinien zapewnić organ prowadzący, czyli gmina.

Resort edukacji oraz kuratoria oświaty przypominają, że publiczne placówki nie mają prawa wymagać dostarczenia wyprawek od rodziców. Może to nastąpić jedynie w formie dobrowolnego wsparcia. Placówki publiczne zwykle tego wsparcia oczekują, ponieważ w ramach środków otrzymywanych z gminy nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów. Anna Kij z Kuratorium Oświaty w Katowicach podkreśla jednak, że dyrektor powinien tak gospodarować pieniędzmi, aby środków wystarczyło na wspomniane artykuły.

Źródło: portalsamorzadowy.pl