search

Związkowcy z DPS-ów walczą o zmiany

10 sierpnia 2022
Związkowcy z DPS-ów walczą o zmiany

W związku z procedowanym Projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej, w którym założono, że dom pomocy społecznej będzie mógł prowadzić działalność leczniczą, a więc uregulowany zostanie pośrednio status pielęgniarek w tych domach – Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przedłożyła własne uwagi do dokumentu. Domaga się m.in. by środki finansowe zaoszczędzone z przejścia etatów pracowników medycznych w DPS-ach pod NFZ, przeznaczone zostały w całości na wynagrodzenia pozostałych pracowników. Proponuje również rozszerzenie katalogu pracowników medycznych, których dotyczyć będzie ww. zmiana, nie tylko o pielęgniarki, ale także o fizjoterapeutów, psychologów oraz opiekunów medycznych.

Z pismem PFZPSiPS skierowanym do MRiPS można się zapoznać
pod następującym adresem:

https://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/276_22_ministerstwo_ups_leczniczej.pdf

Źródło: federacja-socjalnych.pl