search

MEiN: Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią wymaga konsultacji

19 listopada 2021
MEiN: Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią wymaga konsultacji

ZNP poinformował, że zebrał 250 tys. podpisów pod projektem ustawy, który zakłada powiązanie zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Resort edukacji odpowiada, że taka zmiana wymagałaby rozmów na szczeblu central związkowych z premierem.

Według ZNP należy zapisać w Karcie nauczyciela, że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

– przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego, ustalanego na podstawie Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: prawo.pl