search

Większa liczebność w klasach integracyjnych?

17 maja 2024
Większa liczebność w klasach integracyjnych?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza uwzględnić propozycję zmiany przepisów tak, aby w szczególnych przypadkach dyrektorzy szkół mogli zwiększyć liczebności oddziału integracyjnego ponad określony limit. Propozycja zwiększenia liczby uczniów powyżej 20 w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej zostanie uwzględniona podczas zmian prawa oświatowego – wynika z wyjaśnień wiceminister edukacji Izabeli Ziętki. O możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania pytał w interpelacji poseł Artur Szałabawka.

Ministerstwo zapowiedziało, że zmiany prawa oświatowego oraz zgłaszane postulaty będą szczegółowo analizowane i konsultowane z pracownikami jednostek systemu oświaty. Dotyczy to również organizacji kształcenia, wychowania i opieki w sposób uwzględniający w szerszym stopniu zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

 Źródło: samorzad.pap.pl