search

Więcej danych trafi do Systemu Informacji Oświatowej – projekt rozporządzenia

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej. Zawarte tam propozycje zmian wynikają z potrzeby dostosowania przepisów rozporządzenia do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie z projektem zakres danych, jakie trafiać będą do Systemu Informacji Oświatowej, zostanie wkrótce poszerzony m.in. o przyczyny nieprowadzenia zajęć, bardziej szczegółowe dane o składnikach wynagrodzenia i awansie zawodowym nauczycieli. Uwzględniony zostanie również nowy rodzaj placówek, czyli branżowe centra umiejętności.

 

Źródło: samorzad.pap.pl