Webinar „Egzamin ósmoklasisty w 2020 r. Aktualne regulacje i wymogi sanitarne”. 5 czerwca o godzinie 16:00.

19 maja zostało podpisane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W rozporządzaniu zostały wyjaśnione zasady przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty oraz podane wytyczne w zakresie procedur, terminów i czynności związanych z przeprowadzeniem egzaminów w 2020 roku.

Jeśli chcecie Państwo poznać szczegóły i dowiedzieć się:

  • Czy można przesunąć termin egzaminu w związku z zagrożeniem koronawirusem?
  • Czy możesz zbadać stan zdrowia ucznia oraz członka komisji egzaminacyjnej?
  • Jak postępować, jeżeli na sali egzaminacyjnej znajduje się osoba wykazująca objawy chorobowe?
  • W jakich pomieszczeniach można przeprowadzić egzamin?
  • Jakie należy zachować wymogi sanitarne?
  • Czy organ prowadzący ma obowiązek udzielić ci wsparcia i w jakim zakresie?

to zapraszamy na webinar, który poprowadzi prawnik Pan Michał Łyszczarz.

W trakcie szkolenia zostaną przekazane aktualne regulacje dotyczące przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty obowiązujące wyłącznie w 2020 r.

Omówione zostaną wytyczne MEN oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, wskazujące wymogi sanitarne i organizacyjne, które muszą być zachowane podczas egzaminu.

Każdy uczestnik po szkoleniu otrzyma:

  • procedurę prowadzenia egzaminów,
  • wzory procedur dotyczących badania stanu zdrowia ucznia i członków komisji,
  • wzory zgód na przeprowadzenie pomiaru temperatury,
  • w trakcie webinaru możesz zaproponować wzór procedury, który jest ci potrzebny – wykonamy go dla ciebie.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdziecie Państwo na stronie: https://oficynamm.pl/sklep/egzamin-osmoklasisty-aktualne-regulacje/