search

Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

18 listopada 2022
Waloryzacja świadczenia pielęgnacyjnego w 2023 roku

7 listopada br. zostało ogłoszone Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 1 listopada 2022 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023. Zgodnie z jego treścią wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2023 wyniesie 2458 zł.

Na czym polega waloryzacja?

Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.


Źródło: ops.pl