W drodze do deinstytucjonalizacji

13–14 grudnia w Warszawie odbędzie się III Kongres Praw Obywatelskich.

W jego trakcie odbędzie się debata na temat osób z niepełnosprawnościami. Rozmowy dotyczyć będą ich sytuacji na rynku pracy czy roli sportu w ich życiu, ale także systemu prawnego i nowych technologii wspomagających ich funkcjonowanie w środowisku społecznym.

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje o podjęcie działań w zakresie poprawy sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami, zmiany modelu funkcjonowania asystencji osobistej czy deinstytucjonalizacji systemu wsparcia. Apel o deinstytucjonalizację systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych (wraz z RPO) podpisały 54 organizacje społeczne.


Dlaczego deinstytucjonalizacja jest tak ważna? Powodów jest bardzo wiele. Pozwala ona zapewnić osobom starszym i z niepełnosprawnościami niezależne życie, korzystać z wszelkich praw człowieka, pozwala też na decyzyjność dotyczącą tego, gdzie i z kim chcą mieszkać. Głównym celem deinstytucjonalizacji jest udzielanie pomocy ww. osobom w ich lokalnym środowisku. Pomoc mają nieść lokalne grupy wsparcia w miejscu dotychczasowego zamieszkania osoby starszej lub z niepełnosprawnością przy wsparciu asystenta osobistego.

 

Redakcja